Το δέρµα µας γερνάει για τρεις λόγους:

Ο χρόνος που περνάει (χρονολογική γήρανση)

Η έκθεση στον ήλιο (φωτογήρανση)

Η γενετική προδιάθεση του κάθε ατόµου (βιολογική γήρανση)

Kάθε άνθρωπος έχει εξατοµικευµένη συµπεριφορά στη γήρανση. Γι’ αυτόν τον λόγο, το δέρµα δύο ατόµων ίδιας χρονολογικής ηλικίας µπορεί να διαφέρει σε βιολογική ηλικία και στην όψη ακόµη και 10 χρόνια.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης της συµπεριφοράς στη γήρανση, αλλά και της εκτίµησης του κινδύνου από την έκθεση στον ήλιο µε ένα απλό γενετικό τεστ µε τεχνολογία αιχµής, για τη διάγνωση των γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν στη γήρανση.

Η Βιοιατρική σε συνεργασία με την εταιρεία Caligenix με έδρα το Los Angeles, USA, διενεργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το SkinCare DNA test, την πρώτη εξατομικευμένη αξιολόγηση της υγείας του δέρματος”.

Skin care Dna test

Αυτό το τεστ είναι ένα απολύτως ασφαλές τεστ για όλο τον πληθυσμό, άνδρες και γυναίκες που ενδιαφέρονται για την υγεία του δέρματος, καθώς και για την πρόληψη της γήρανσης.

Συνιστάται:

1. Για όλες τις ηλικίες, γιατί οι γενετικές μας προδιαθέσεις μας συνοδεύουν από τη γέννησή μας, οπότε είναι σημαντικό να τις γνωρίζουμε από νωρίς για να ξέρουμε πως να προστατευτούμε.

2. Ιδιαίτερα, για άτομα άνω των 25 ετών, καθώς στην ηλικία των 25 ξεκινά η διαδικασία της γήρανσης του ανθρώπινου οργανισμού.

Ουσιαστικά είναι ένα προγνωστικό τεστ που αφορά την υγεία και τη γήρανση του δέρματος 

Ο εξεταζόμενος:

 1. Ανακαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενετικής του σύστασης που προδιαθέτουν στην ευαισθησία, στο οξειδωτικό στρες, στη φλεγμονή, στην πρόωρη απώλεια του κολλαγόνου, στη φωτογήρανση και ουσιαστικά στη γήρανση του δέρματος. 
 2. Ενημερώνεται ως προς το πως μπορεί να αντισταθμίσει και να μειώσει αυτή τη φυσική του προδιάθεση, είτε μέσω διατροφής και συμπληρωμάτων, είτε μέσω τοπικών σκευασμάτων, είτε μέσω ειδικών θεραπειών στο Δερματολόγο.

Εξατομικεύεται η φροντίδα και θεραπεία του δέρματος: Δίνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τον εξεταζόµενο, ως προς το τι συστατικά χρειάζεται το δέρµα του, ούτως ώστε να µειώσει την τυχόν φυσική του προδιάθεση στη γήρανση, είτε υπό τη µορφή τοπικών σκευασµάτων (π.χ. κρέµα προσώπου, ορός κ.λπ.), είτε υπό τη µορφή συµπληρωµάτων διατροφής (π.χ. Βιταμίνη Ε, Βιταμίνη C, Αλανίνη κ.λπ). Επιπρόσθετα, προτείνονται στον εξεταζόμενο εξειδικευμένες θεραπείες που θα µπορούσε να ακολουθήσει µε το ∆ερµατολόγο του, σύµφωνα µε τα γενετικά του αποτελέσµατα, για την καλύτερη υγεία του προσώπου του και την αντιμετώπιση της φυσικής του προδιάθεσης απέναντι στη γήρανση

Ελέγχει DNA πολυµορφισµούς (δηλ. µικροαλλαγές) σε γονίδια που προδιαθέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο απώλειας της υγείας του δέρµατος και στην πρόωρη γήρανση.
Μπορεί να έχουµε όλοι τα ίδια γονίδια ωστόσο, δεν είµαστε ίδιοι.

Έχει αποδειχτεί από την επιστηµονική βιβλιογραφία ότι συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί στο DNA µας αυξάνουν τον κίνδυνο δυσλειτουργίας καίριων µηχανισµών που σχετίζονται µε την υγεία του οργανισµού µας, καθώς και µε την διαδικασία της γήρανσης.

Το συγκεκριµένο τεστ ελέγχει γενετικούς πολυµορφισµούς (µικροαλλαγές στο DNA) στα γονίδια που ρυθµίζουν:

• Tην αντοχή και ελαστικότητα του δέρµατος (διάσπαση κολλαγόνου)
• Τη γλυκοζυλίωση του δέρµατος που προκαλεί ρυτίδες
• Τη βλάβη που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο (πανάδες)
• Την αντίσταση στο οξειδωτικό στρες
• Την ευαισθησία του δέρµατος και τη φλεγµονή

Το SkinCare DNA test καταργεί τις εικασίες για την περιποίηση του δέρµατος.

Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και επιστηµονικής ανάλυσης µέσω ειδικών αλγορίθµων, γίνεται ταυτοποίηση των καταλληλότερων συστατικών και τρόπων θεραπείας του δέρµατος που χρειάζεται το κάθε άτοµο ξεχωριστά, σύµφωνα µε τους πολυµορφισµούς στο DNA του.

H διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και αναίµακτη και περιλαµβάνει τρία (3) βήµατα για την ολοκλήρωσή της:  

 • Συλλογή δείγµατος σιέλου του εξεταζοµένου. Όλα τα δείγµατα αναλύονται στις ΗΠΑ σε εργαστήριο µε διαπίστευση
 • Συµπλήρωση ενός απλού και σύντοµου ερωτηµατολογίου από τον εξεταζόµενο, την ίδια ηµέρα
 • 3-4 εβδοµάδες µετά τη συλλογή του δείγµατος, ο εξεταζόµενος παραλαµβάνει µια αναλυτική αναφορά που εξηγεί τα αποτελέσµατα του γονιδιακού ελέγχου µε απλό και κατανοητό τρόπο (σχηµατικά)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Μακροβιότητας στο 210-6966111.

Skin care Dna test

Αυτό το τεστ είναι ένα απολύτως ασφαλές τεστ για όλο τον πληθυσμό, άνδρες και γυναίκες που ενδιαφέρονται για την υγεία του δέρματος, καθώς και για την πρόληψη της γήρανσης.

Συνιστάται:

 1. Για όλες τις ηλικίες, γιατί οι γενετικές μας προδιαθέσεις μας συνοδεύουν από τη γέννησή μας, οπότε είναι σημαντικό να τις γνωρίζουμε από νωρίς για να ξέρουμε πως να προστατευτούμε.
 2. Ιδιαίτερα, για άτομα άνω των 25 ετών, καθώς στην ηλικία των 25 ξεκινά η διαδικασία της γήρανσης του ανθρώπινου οργανισμού.

Ουσιαστικά είναι ένα προγνωστικό τεστ που αφορά την υγεία και τη γήρανση του δέρματος 

Ο εξεταζόμενος:

 1. Ανακαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενετικής του σύστασης που προδιαθέτουν στην ευαισθησία, στο οξειδωτικό στρες, στη φλεγμονή, στην πρόωρη απώλεια του κολλαγόνου, στη φωτογήρανση και ουσιαστικά στη γήρανση του δέρματος. 
 2. Ενημερώνεται ως προς το πως μπορεί να αντισταθμίσει και να μειώσει αυτή τη φυσική του προδιάθεση, είτε μέσω διατροφής και συμπληρωμάτων, είτε μέσω τοπικών σκευασμάτων, είτε μέσω ειδικών θεραπειών στο Δερματολόγο.

Εξατομικεύεται η φροντίδα και θεραπεία του δέρματος: Δίνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τον εξεταζόµενο, ως προς το τι συστατικά χρειάζεται το δέρµα του, ούτως ώστε να µειώσει την τυχόν φυσική του προδιάθεση στη γήρανση, είτε υπό τη µορφή τοπικών σκευασµάτων (π.χ. κρέµα προσώπου, ορός κ.λπ.), είτε υπό τη µορφή συµπληρωµάτων διατροφής (π.χ. Βιταμίνη Ε, Βιταμίνη C, Αλανίνη κ.λπ). Επιπρόσθετα, προτείνονται στον εξεταζόμενο εξειδικευμένες θεραπείες που θα µπορούσε να ακολουθήσει µε το ∆ερµατολόγο του, σύµφωνα µε τα γενετικά του αποτελέσµατα, για την καλύτερη υγεία του προσώπου του και την αντιμετώπιση της φυσικής του προδιάθεσης απέναντι στη γήρανση

Ελέγχει DNA πολυµορφισµούς (δηλ. µικροαλλαγές) σε γονίδια που προδιαθέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο απώλειας της υγείας του δέρµατος και στην πρόωρη γήρανση.
Μπορεί να έχουµε όλοι τα ίδια γονίδια ωστόσο, δεν είµαστε ίδιοι.

Έχει αποδειχτεί από την επιστηµονική βιβλιογραφία ότι συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί στο DNA µας αυξάνουν τον κίνδυνο δυσλειτουργίας καίριων µηχανισµών που σχετίζονται µε την υγεία του οργανισµού µας, καθώς και µε την διαδικασία της γήρανσης.

Το συγκεκριµένο τεστ ελέγχει γενετικούς πολυµορφισµούς (µικροαλλαγές στο DNA) στα γονίδια που ρυθµίζουν:

• Tην αντοχή και ελαστικότητα του δέρµατος (διάσπαση κολλαγόνου)
• Τη γλυκοζυλίωση του δέρµατος που προκαλεί ρυτίδες
• Τη βλάβη που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο (πανάδες)
• Την αντίσταση στο οξειδωτικό στρες
• Την ευαισθησία του δέρµατος και τη φλεγµονή

Το SkinCare DNA test καταργεί τις εικασίες για την περιποίηση του δέρµατος.

Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και επιστηµονικής ανάλυσης µέσω ειδικών αλγορίθµων, γίνεται ταυτοποίηση των καταλληλότερων συστατικών και τρόπων θεραπείας του δέρµατος που χρειάζεται το κάθε άτοµο ξεχωριστά, σύµφωνα µε τους πολυµορφισµούς στο DNA του.

H διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και αναίµακτη και περιλαµβάνει τρία (3) βήµατα για την ολοκλήρωσή της:  

 • Συλλογή δείγµατος σιέλου του εξεταζοµένου. Όλα τα δείγµατα αναλύονται στις ΗΠΑ σε εργαστήριο µε διαπίστευση
 • Συµπλήρωση ενός απλού και σύντοµου ερωτηµατολογίου από τον εξεταζόµενο, την ίδια ηµέρα
 • 3-4 εβδοµάδες µετά τη συλλογή του δείγµατος, ο εξεταζόµενος παραλαµβάνει µια αναλυτική αναφορά που εξηγεί τα αποτελέσµατα του γονιδιακού ελέγχου µε απλό και κατανοητό τρόπο (σχηµατικά)

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο πελάτης ανακαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενετικής του κατασκευής που τον/την προδιαθέτουν στην:
  1) ρυτίδωση
  2) γλυκοζυλίωση
  3) οξειδωτικό στρες
  4) φλεγμονή/ευαισθησία
  5) φωτογήρανση
 • Υπολογίζεται το συνολικό ρίσκο του εξεταζόμενου για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και συγκρίνεται με το μέσο όρο του πληθυσμού στο υπάρχον DNA database
 • Εξατομικεύεται η φροντίδα και θεραπεία του δέρματος: Δίνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τον εξεταζόµενο, ως προς το τι συστατικά χρειάζεται το δέρµα του, ούτως ώστε να µειώσει την τυχόν φυσική του προδιάθεση στη γήρανση, είτε υπό τη µορφή τοπικών σκευασµάτων (π.χ. κρέµα προσώπου, ορός κ.λπ.), είτε υπό τη µορφή συµπληρωµάτων διατροφής (π.χ. Βιταμίνη Ε, Βιταμίνη C, Αλανίνη κ.λπ). Επιπρόσθετα, προτείνονται στον εξεταζόμενο εξειδικευμένες θεραπείες που θα µπορούσε να ακολουθήσει µε το ∆ερµατολόγο του, σύµφωνα µε τα γενετικά του αποτελέσµατα, για την καλύτερη υγεία του προσώπου του και την αντιμετώπιση της φυσικής του προδιάθεσης απέναντι στη γήρανση

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Μακροβιότητας στο 210-6966111.