Γονίδια & Έκβαση Covid

18/01/21 – 2min. read

Επιστήμονες στο Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναγνώρισαν γενετικούς πολυμορφισμούς (μικροαλλαγές στο DNA) που σχετίζονται άμεσα με τη νοσηρότητα που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. 

Παρακολουθώντας κάθε διεθνή εξέλιξη που αφορά σε πιθανές γενετικές συσχετίσεις με τη νοσηρότητα του ιού SARS-COV-2, οι επιστήμονες του Κέντρου βασίστηκαν σε αναφορές και μελέτες σχετικές με τη δυσανάλογα αυξημένη θνησιμότητα COVID-19 σε πληθυσμούς αφρικανικής, νοτιο-ασιατικής και λατινο-αμερικανικής καταγωγής.

Σε υπολογιστική μελέτη, και με δεδομένα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα «1000 Genomes Project», διερευνήθηκαν δύο μεταλλάξεις στο γονίδιο ΙFIΤΜ3 το οποίο σχετίζεται με την κυτταρική αντι-ιική άμυνα, σε 26 διαφορετικούς πληθυσμούς.

Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται η διεθνής παρατήρηση πως οι πληθυσμοί αφρικανικής, αμερικανο-λατινικής και νοτιο-ασιατικής καταγωγής διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαρύτερα από τον ιό SARS-CoV-2, καθώς προστίθενται ενδείξεις για ύπαρξη συγκεκριμένου γενετικού υποβάθρου, που φαίνεται να συνδέεται με τη νοσηρότητα, πέρα από άλλους πιθανούς οικονομικο-κοινωνικούς παράγοντες.

Tα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι o συνδυασμός των συγκεκριμένων πολυμορφισμών του γονιδίου IFITM3 μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την εισβολή του ιού στο κύτταρο και να προδιαθέτει για χειρότερη εξέλιξη της λοίμωξης.

Ο ιός SARS-CoV-2 πιθανά χρησιμοποιεί τη βασική πρωτεΐνη κυτταρικής αντι-ιικής άμυνας IFITM3, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδό του στο κύτταρο και να πολλαπλασιαστεί. Παρόμοιος μηχανισμός κυτταρικής εισβολής έχει παρατηρηθεί και από τον κορωνοϊό που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα.

Η έρευνα δίνει τις πρώτες ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της πρωτεΐνης ΙFΙΤΜ3 στη νοσηρότητα του SARS-CoV-2. Αν επιβεβαιωθεί η υπόθεση πειραματικά, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην κατανόηση των μηχανισμών της λοίμωξης COVID-19.


Η αναγνώριση συνδυασμού πολυμορφισμών που σχετίζονται με τη νοσηρότητα COVID-19 πιθανά να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον τη βάση γενετικού προγνωστικού τεστ, που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη βελτιωμένων θεραπειών για τους πιο σοβαρά ασθενείς, με γνώμονα το γενετικό τους προφίλ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Η μελέτη του συνδυαστικού απλότυπου rs12252 και rs34481144 της αντι-ιικής πρωτεΐνης IFITM3 συνιστά την ύπαρξη γενετικού υποβάθρου πίσω από τη νοσηρότητα της λοίμωξης COVID-19.

Στη συγκεκριμένη μελέτη έχει διερευνηθεί συνδυασμός πολυμορφισμών, οι οποίοι μεμονωμένα αποτελούν τους δύο πιο εκτενώς μελετημένους πολυμορφισμούς της βασικής πρωτεΐνης κυτταρικής αντι-ιικής άμυνας IFITM3, και έχουν συσχετιστεί στο παρελθόν με αυξημένη νοσηρότητα στους ιούς της γρίπης, του δάγκειου πυρετού, του Έμπολα και του HIV. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη διερεύνησε πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα ποσοστά θνησιμότητας των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στην Αγγλία και τους απλότυπους των πολυμορφισμών rs12252 και rs34481144. Οι συχνότητες των αλληλόμορφων συλλέχθηκαν για όλους τους πληθυσμούς του 1000 Genomes Project και οι υποομάδες συγκεντρώθηκαν, όπου ήταν δυνατόν, για τη δημιουργία αντιστοιχιών με εθνοτικές μειονότητες στην Αγγλία. Παρατηρήσαμε ισχυρή συσχέτιση (r = 0,9687, p = 3 * 10-4) μεταξύ του ποσοστού θνησιμότητας και της συχνότητας εμφάνισης του συγκεκριμένου συνδυασμού πολυμορφισμών, το οποίο υποδηλώνει ότι τα αλληλόμορφα αναφοράς, και όχι τα ελάσσονα αλληλόμορφα των συγκεκριμένων πολυμορφισμών, μπορεί να εμπλέκονται στη σοβαρότητα της λοίμωξης COVID-19. Εάν επιβεβαιωθεί πειραματικά, αυτό το εύρημα αναμένεται να επισημάνει τη σημασία της πρωτεΐνης IFITM3 στην κυτταρική εισβολή του SARS-CoV-2 και να συμβάλει στην αποσαφήνιση του μηχανισμού της νόσου πίσω από το COVID-19.

Τη μελέτη υπογράφουν ο Βιοπληροφορικός, Δρ Δημήτρης Νικολούδης, η Βιοχημικός και Manager του Κέντρου, Δρ Ασημίνα Χιωνά, και ο Ιατρικός διευθυντής του Κέντρου, Δρ Δημήτρης Κουντουράς.
Δείτε το άρθρο εδώ: https://bit.ly/2ZIZAog

Aσημίνα Χιωνά ΜSc, PhD
Business Development Manager
Center of Preventive Medicine & Longevity