Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου

(Polygenic Risk Score)

Polygenic Risk Score
TEST

Προβολή

PRS Eκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου για τον Καρκίνο του Μαστού & BRCA 1/2 (Demo Report)

Προβολή

PRS Eκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου για τον Καρκίνο του Μαστού & BRCA 1/2

Προβολή

PRS: Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου

Προβολή

PRS: Δείγμα Αποτελέσματος (Demo Report)

Προβολή

Cardioscore: Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου για τη Στεφανιαία Νόσο

Προβολή

Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου για Παιδιά

Kids 360 Health

Προβολή

Kids Pre Sports

Προβολή

Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου

(Polygenic Risk Score)

Polygenic Risk Score
TEST

Μονογονιδιακές Μεταλλάξεις για Καρκίνο του Μαστού (Demo Report)

Μονογονιδιακές Μεταλλάξεις για Καρκίνο του Μαστού

PRS: Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου

PRS: Δείγμα Αποτελέσματος (Demo Report)

Cardioscore: Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου για τη Στεφανιαία Νόσο

Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου για Παιδιά

Kids 360 Health

Kids Pre Sports