Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου – Check Up

Η σύγχρονη προσέγγιση για την υγεία επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση. Το γνωστό σε όλους check up είναι απαραίτητο ήδη από την παιδική ηλικία και μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο, εφόσον γίνεται στο χρόνο που πρέπει και εξατομικεύεται με βάση το φύλο, την ηλικία, τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό κάθε ατόμου.

 

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσεγγίζει με νέο τρόπο τον προληπτικό έλεγχο.

 

Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: α) Δομημένα προγράμματα προληπτι- κού ελέγχου ανά ηλικία και φύλο β) Εξειδικευμένα προγράμματα προλη- πτικού ελέγχου στοχευμένα στη διαχείριση νόσων υψηλού επιπολασμού καθώς και γ) Ειδικούς ελέγχους που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19.

Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου – Check Up

Η σύγχρονη άποψη για την υγεία επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση. Το γνωστό σε όλους τσεκ απ είναι απαραίτητο ήδη από την παιδική ηλικία και μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο, εφόσον γίνεται στο χρόνο που πρέπει και εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό κάθε ατόμου.

 

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσεγγίζει με νέο τρόπο τον προληπτικό έλεγχο.

 

Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν δομημένα πακέτα προληπτικού ελέγχου ανά ηλικία, αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα μελέτης ανάλο- γα με τον τρόπο ζωής και το ιστορικό, σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις διαγνωστικές ανάγκες, από τον τυπικό προληπτικό έλεγχο μέχρι τις πιο ειδικές εξετάσεις.

Με τους γενικούς ελέγχους έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε μια παθολογική κατάσταση σε πρώιμο στάδιο κι έγκαιρα. Είναι σημαντικό να επαναλαμβάνονται περιοδικά, αλλά και να επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση την ηλικία και το φύλο.

Τα προγράμματα γενικού ελέγχου είναι:

Biomed 1 Βασικός Έλεγχος
Biomed 2 Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed 2 Plus Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed 3 Ανδρών άνω των 40 ετών
Biomed 3 Γυναικών άνω των 40 ετών
Biomed 3 Plus Ανδρών/Γυναικών άνω των 40 ετών
Biomed VIP
Biomed Clinical
Biomed Executive

Με τους ειδικούς ελέγχους μπορεί να διαγνωστεί μία πάθηση αλλά και να παρακολουθείται μία χρόνια νόσος. Τα ειδικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εστιάζουν στις κυριότερες και συχνότερες χρόνιες παθήσεις.

Biomed Διαβήτη
Biomed Λιπιδίων
Biomed Θυροειδούς
Biomed Καρδιάς
Biomed Οστεοπόρωσης
Biomed Aλλεργιών
Biomed Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Biomed Viro
Biomed Balance

Πέραν των τεστ ανίχνευσης στη Βιοιατρική  προσφέρονται: 

Biomed Covid
Biomed Covid Προεμβολιαστικός έλεγχος
Biomed 1 Βασικός Έλεγχος
Biomed 2 Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed 2 Plus Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed VIP
Biomed Clinical
Biomed Executive
Biomed Διαβήτη
Biomed Λιπιδίων
Biomed Θυροειδούς
Biomed Καρδιάς
Biomed Οστεοπόρωσης
Biomed Aλλεργιών
Biomed Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Biomed Viro
Biomed Balance
Biomed 1 Βασικός Έλεγχος
Biomed 3 Γυναικών άνω των 40 ετών
Biomed 3 Plus Ανδρών/Γυναικών άνω των 40 ετών
Biomed VIP
Biomed Clinical
Biomed Executive
Biomed Διαβήτη
Biomed Λιπιδίων
Biomed Θυροειδούς
Biomed Καρδιάς
Biomed Οστεοπόρωσης
Biomed Aλλεργιών
Biomed Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Biomed Viro
Biomed Balance
Biomed 1 Βασικός Έλεγχος
Biomed 2 Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed 2 Plus Ανδρών / Γυναικών κάτω των 40 ετών
Biomed VIP
Biomed Clinical
Biomed Executive
Biomed Διαβήτη
Biomed Λιπιδίων
Biomed Θυροειδούς
Biomed Καρδιάς
Biomed Οστεοπόρωσης
Biomed Aλλεργιών
Biomed Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Biomed Viro
Biomed Balance
Biomed 3 Ανδρών άνω των 40 ετών
Biomed 3 Plus Ανδρών/Γυναικών άνω των 40 ετών
Biomed VIP
Biomed Clinical
Biomed Executive