Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινιάζει το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας, με σταθερό όραμα την Προαγωγή Υγείας και την Πρόληψη, αλλά με νέα φιλοσοφία. Στη νέα εποχή της Προληπτικής Ιατρικής, κεντρικό ρόλο έχει η Υγεία Ακριβείας.

Οι νέες Υπηρεσίες βασίζονται σε δύο κεντρικούς άξονες:

Αξιοποιούμε την τεχνολογία αιχμής για να επιτύχουμε:

Ουσιαστική πρόληψη των πιο διαδεδομένων χρόνιων ασθενειών

Ευεξία, βέλτιστη δυνατή υγεία και ποιότητα ζωής

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινιάζει το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας, με σταθερό όραμα την Προαγωγή Υγείας και την Πρόληψη, αλλά με νέα φιλοσοφία. Στη νέα εποχή της Προληπτικής Ιατρικής, κεντρικό ρόλο έχει η Υγεία Ακριβείας.

Οι νέες Υπηρεσίες βασίζονται σε δύο κεντρικούς άξονες:

Αξιοποιούμε την τεχνολογία αιχμής για να επιτύχουμε:

Διάγνωση Αλλεργιών –
ALEX2 Allergy Explorer

Μάθετε περισσότερα

Υγεία Ακριβείας &
Γονιδιωματική Ιατρική

Η Υγεία Ακριβείας (Precision Health) εκφράζει τη νέα εποχή της Πρόληψης, επαναπροσδιορίζοντας την Ιατρική, με επίκεντρο την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου με ακρίβεια.

Μάθετε περισσότερα

Εκτίμηση Πολυγονιδιακού Κινδύνου (Polygenic Risk Score)

Μάθετε περισσότερα

Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου για Ενήλικες

Μάθετε περισσότερα

Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου για Παιδιά

Μάθετε περισσότερα

Οι αξίες μας

Επιστημονική Υπεροχή

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας στελεχώνεται από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της ακαδημαϊκής αριστείας.

Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση

Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ολιστική προσέγγιση της Προληπτικής Ιατρικής και η συνολική βελτίωση της υγείας και της ζωής.

Καινοτομία

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας εισάγει υπερσύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό Πρόληψης και Διάγνωσης, τα οποία βασίζονται στην τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας.

Οι αξίες μας

Επιστημονική Υπεροχή

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας στελεχώνεται από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της ακαδημαϊκής αριστείας.

Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση

Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ολιστική προσέγγιση της Προληπτικής Ιατρικής και η συνολική βελτίωση της υγείας και της ζωής.

Καινοτομία

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας εισάγει υπερσύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό Πρόληψης και Διάγνωσης, τα οποία βασίζονται στην τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας.

Videos